Circular Animal Production,

Veterinary and Public Health

It's all about performance

Home

Internationale specialisten in plattelandsontwikkeling, dierlijke productie, diergeneeskunde en volksgezondheid

Optimaal functioneren van de diergeneeskundige en volksgezondheids netwerken is van vitaal belang om de volksgezondheid te waarborgen zowel in de ontwikkelde als in ontwikkelingslanden. Daarbij hoort tevens het bevorderen van plattelandsontwikkeling, duurzame dierlijke productie en dierwelzijn. De groeiende wereldbevolking, en toenemende bestaande en nieuwe infectieziekten die zowel een bedreiging vormen voor mens als dier, vragen daarbij om effectieve oplossingen.

 

VetEffecT implementeert en ontwikkelt projecten op gebied van plattelandsontwikkeling en duurzame dierlijke productie (inclusief visserij en aquacultuur) in relatie met diergeneeskunde en voedsel. Haar focus ligt in het verbeteren van processen: van waardeketens, van overheidsdiensten op gebied van diergezondheid en landbouw, dierziekte controle, laboratorium netwerken, en het versterken van landbouw in ontwikkelende economieen, met inachtneming van de internationale regelgeving op gebied van dierziekten en dierwelzijn (OIE), plantenziekten (IPPC)  en voedselveiligheid (Codex Alimentarius) in lijn met de internationale handelsverdragen (WTO-SPS, EU).

 

VetEffecT werkt in een netwerk van experts en organisaties die internationaal actief zijn, met teams van internationaal ervaren en lokale experts zoals agronomen, dierenartsen, medici en economen en kan daarom het beste team samenstellen voor een project. Onze ambitie is voor u de beste aanpak te ontwikkelen, het beste project team te selecteren, en om informatie, kennis en ervaring om te zetten in praktische oplossingen.VetEffecT is tevens actief als framework contractor in het werven van experts voor verschillende kortlopende opdrachten voor oa de EU. 

VetEffecT