Werk terrein

 
Wij werken op de volgende terreinen:

 • Veterinaire en volksgezondheid:
   • Verbetering van functioneren van de Veterinaire Dienst, en technologische ondersteuning
   • Bestrijden van dierziekten en zoonosen
   • Diergezondheid (laboratorium diagnose, surveillance, eradicatie, zoning & compartmentalisatie, strategie for export)
   • Verbeteren van laboratorium activiteiten, certificering en accreditatie
   • Kosten-effectiviteit van ziekte controle
   • Wetgeving
   • Risk assessment
   • Veterinaire biologicals (ontwikkeling, toepassing en vergelijkende studies)
 • Dierhouderij en farm management:
   • Dierziektebestrijding bij runderen, schapen en geiten, pluimvee, varkens, en paarden
   • Melkveehouderij
   • Veeteelt, koppelgezondheid en farm management
 • Project management en financiële administratie
VetEffecT